Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Projekty EU > MAP II v ORP Týn nad Vltavou

MAP II v ORP Týn nad VltavouZákladní škola a Mateřská škola se zapojila do projektu MAP II v ORP Týn nad Vltavou.

Na začátku ledna 2019 jsme jako partneři projektu začali realizovat společně s MAS Vltava, z.s, realizátorem, projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve správním obvodu ORP Týn nad Vltavou II. Projekt je financován z Operačního projektu Výzkum, vývoj a vzdělávání předložený do Výzvy č. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II. Realizace projektu je rozplánována na 4 roky od 1/2019 – 12/2022. Celková výše vyčleněných finančních prostředků na realizaci projektu je 9,33 mil. Kč. Naše škola je zapojena do níže vypsaných aktivit projektů.

Aktivity projektu:

Aktivita 4 – Implementace

- aktivita je zaměřena na naplňování priorit a cílů MAP prostřednictvím realizace aktivit z AP MAP

4.1 Rozvoj čtenářských a předčtenářských dovedností

MŠ Týn n/Vlt., MŠ a ZŠ Chrášťany, MŠ a ZŠ Neznašov, MŠ a ZŠ Temelín, ZŠ Týn n/Vlt., Malá Strana

4.2 Zajištění výuky rodilým mluvčím v MŠ a ZŠ

MŠ a ZŠ Chrášťany, MŠ a ZŠ Neznašov, ZŠ Týn n/Vlt., Hlinecká, ZŠ Týn n/Vlt., Malá Strana

4.3 Fungování kroužků v rámci neformálního a volnočasového

MŠ a ZŠ Dolní Bukovsko, MŠ a ZŠ Chrášťany, MŠ a ZŠ Neznašov, MŠ a ZŠ Temelín, ZŠ Týn n/Vlt., Malá Strana, ZUŠ MUSICALE

4.4 Projektové dny

MŠ Týn n/Vlt., MŠ a ZŠ Dolní Bukovsko, MŠ a ZŠ Chrášťany, MŠ a ZŠ Neznašov, MŠ a ZŠ Temelín, MŠ a ZŠ Žimutice, ZŠ Týn n/Vlt., Malá Strana, ZŠ Týn n/Vlt., Hlinecká

4.5 Podpora výukových exkurzí a spolupráce se středními, s učňovskými školami a výrobními podniky

MŠ Týn n/Vlt., MŠ a ZŠ Dolní Bukovsko, MŠ a ZŠ Chrášťany, MŠ a ZŠ Žimutice, ZŠ Týn n/Vlt., Malá Strana, ZŠ Týn n/Vlt., Hlinecká

4.6 Zajištění minimálního preventivního programu

MŠ a ZŠ Neznašov, ZŠ Týn n/Vlt., Hlinecká, ZŠ Týn n/Vlt., Malá Strana

4.7 Logoped a logopedická prevence

MŠ Týn n/Vlt., MŠ a ZŠ Dolní Bukovsko, MŠ a ZŠ Chrášťany, MŠ a ZŠ Neznašov, MŠ a ZŠ Temelín, MŠ a ZŠ Žimutice, ZŠ Týn n/Vlt., Malá Strana, ZŠ Týn n/Vlt., Hlinecká

Aktivita  1 - Řízení projektu

 • Hlavní realizační tým MAP (zodpovědný za realizaci aktivity 2. Rozvoj a aktualizace MAP a 3. Evaluace a monitoring MAP) – stávající
 • Realizační tým MAP (zajištění realizace projektu, podpora činnosti Řídícího výboru a PS, monitorování průběhu realizace aktivit KA2 a KA3, zajišťování a organizace aktivit souvisejících s podporou a rozvojem kapacit v rámci MAP, účast na aktivitách souvisejících s přímou podporou škol a dalších vzdělávacích zařízení v oblasti řízení kvality vzdělávání, podpora škol v plánování)
 • Realizační tým Implementace (zodpovědný za realizaci aktivity 4. Implementace MAP)

Aktivita  2 - Rozvoj a aktualizace MAP – povinné podaktivity

2.1 Řízení procesu rozvoje a aktualizace MAP

 • Řídící výbor – noví členové: zástupce obcí, které nezřizují školu, zástupce Centra podpory projektu SRP v daném kraji (NIDV)

Zpracování komunikačního plánu, zpracování a realizace konzultačního procesu jako součásti komunikačního plánu

Pracovní skupiny: sdílení zkušeností pedagogů škol, setkání každé skupiny 4x ročně

 • Pracovní skupina pro financování - informování o dotačních možnostech
 • Pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka - dvě nové pracovní skupiny
 • Pracovní skupina pro rovné příležitosti - nová pracovní skupina
 • Pracovní skupina ředitelů - jako v MAP +

2.2 Podpora škol v plánování

 • Dotazník ve školách – popis potřeb školy
 • Zástupce z každé zapojené školy

2.3 Místní akční plán

 • Aktualizace analytické části
 • Aktualizace strategické části – SR MAP, priority, cíle
 • Aktualizace implementační části – roční akční plány

2.4 Spolupráce s individuálními projekty systémovými Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP)

 • Podpora znalostních kapacit Řídicího výbor
 • 1x za dobu realizace projektu bude realizován seminář s odborníkem spojený s následnou diskusí o příčinách a formách nerovností ve vzdělávání

2.5 Podpora znalostních kapacit – workshopy, výměna zkušeností a další formy podpory kapacit v tématech rozvoje kvalitního inkluzivního vzdělávání

 • Podpora znalostních kapacit – workshopy s rodiči
 • 4 workshopy s rodiči

Aktivita  3 - Evaluace a monitoring MAP

3.1 Monitoring a evaluace MAP

 • Monitoring a vyhodnocení realizace celého projektu, naplňování priorit a cílů MAP a naplňování ročních Akčních plánů
 • Při přípravě evaluace bude RT MAP, stanoví témata a cíle evaluací, dále výběr cílových skupin evaluace, vytvoření časového plánu realizace jednotlivých evaluací, výběr vhodných nástrojů pro evaluaci a stanovení způsobů vyhodnocení, následně budou provedena jednotlivá evaluační šetření
 • Zpracování sebehodnotících zpráv - Průběžná a závěrečná sebehodnotící zpráva

Více podrobností a aktuální informace k projektu naleznete na stránkách MAS Vltava v aktualitách nebo v menu projekty/vlastní: https://www.masvltava.cz

Mikroregion Vltavotýnsko