Aktuality

4. 6. dětský den se ZŠ Albrechtice

11. 6. návštěva gymnázia v Týně n. V. – 4., 5. roč. – projektový den

17. – 21. 6. škola v přírodě Olšina Lipno 

11. a 25. 6. návštěva logopedky

poslední týden – úklid tříd, vrácení učebnic, výlet do okolí Temelína  

28. 6. slavnostní zakončení školního roku