Vyučování od 4. 1. 2021

Dle informací MŠMT k provozu ZŠ je od 4.1.:

1) Povolena osobní přítomnost ve škole žákům 1. a 2. ročníků.

2) Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem, týká se žáků 3. a 4. ročníku. Distanční výuka bude probíhat podle zavedeného rozvrhu v programu Microsoft Teams.

3) Školní družina je pro žáky 1. a 2. ročníků zajištěna.

4) Školní stravování je v provozu; dále je možnost odběru obědů pro žáky distančně vzdělávané, oběd je nutné přihlásit u vedoucí školní kuchyně.

 

 
 
 
 

Krizové opatření od 5. 10. 2020

Od pondělí 5. 10. 2020 začíná platit v ČR nouzový stav a některá patření se týkají i provozu školy. Opatřením KHS jsou zatím ze vzdělávání na ZŠ vyjmuty sportovní činnosti a zpěv s výjimkou pro 1. stupeň.
 
Zpěv a tělesná výchova - mimořádným opatřením místně příslušné krajské hygienické stanice se omezuje provoz škol a školských zařízení podle školského zákona a vysokých škol tak, že součástí vzdělávání není zpěv ani sportovní činnost uvnitř i venku, vyloučeny však nejsou venkovní pohybové aktivity. Zákaz zpěvu a sportovní činnosti se nezýká mateřských škol a zákaz sportovní činnosti se netýká 1. stupně ZŠ.
 
Děti do bruslí - jelikož se jedná o žáky 1. stupně, projekt poběží.
 
Školní jídelny - provoz školních jídelen se musí řídit pravidly pro provoz stravovacích služeb, jak uvádí usnesení vlády o přijetí krizového opatření ze dne 30. 9. 2020 v bodě II 4). Především se týká o rozestupy 1,5 m mezi jednotlivými stoly, max. počet osob u jednoho stolu je omezen na 6 osob a současně nemůže být ve školní jídelně více osob než je míst k sezení. Stále platí požadavky na zvýšená hygienická opatření ve školních jídelnách.
 
Kroužky - nejsou zakázány, nicméně MŠMT doporučuje zvážit jejich realizaci.
U kroužků, které budou realizovány, platí opatření, že činnosti kroužku se může účastnit max. 10 osob včetně vedoucího kroužku. Je nutno dodržovat veškerá hygienická opatření.


Aktuality
 

28. 1. - předávání vysvědčení (1. a 2. roč.)

29. 1. pololetní prázdniny