Obědy - informace pro rodiče

Školní jídelna v době distanční výuky umožňuje odběr obědů v rámci školního stravování. Pokud máte zájem, nahlašte se ve školní jídelně. 


Uzavření školy

Vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 do 1. listopadu 2020 provoz základních škol podle školského zákona a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole. 

 Informace o vládních opatřeních budeme aktualizovat.

 


Krizové opatření od 5. 10. 2020

Od pondělí 5. 10. 2020 začíná platit v ČR nouzový stav a některá patření se týkají i provozu školy. Opatřením KHS jsou zatím ze vzdělávání na ZŠ vyjmuty sportovní činnosti a zpěv s výjimkou pro 1. stupeň.
 
Zpěv a tělesná výchova - mimořádným opatřením místně příslušné krajské hygienické stanice se omezuje provoz škol a školských zařízení podle školského zákona a vysokých škol tak, že součástí vzdělávání není zpěv ani sportovní činnost uvnitř i venku, vyloučeny však nejsou venkovní pohybové aktivity. Zákaz zpěvu a sportovní činnosti se nezýká mateřských škol a zákaz sportovní činnosti se netýká 1. stupně ZŠ.
 
Děti do bruslí - jelikož se jedná o žáky 1. stupně, projekt poběží.
 
Školní jídelny - provoz školních jídelen se musí řídit pravidly pro provoz stravovacích služeb, jak uvádí usnesení vlády o přijetí krizového opatření ze dne 30. 9. 2020 v bodě II 4). Především se týká o rozestupy 1,5 m mezi jednotlivými stoly, max. počet osob u jednoho stolu je omezen na 6 osob a současně nemůže být ve školní jídelně více osob než je míst k sezení. Stále platí požadavky na zvýšená hygienická opatření ve školních jídelnách.
 
Kroužky - nejsou zakázány, nicméně MŠMT doporučuje zvážit jejich realizaci.
U kroužků, které budou realizovány, platí opatření, že činnosti kroužku se může účastnit max. 10 osob včetně vedoucího kroužku. Je nutno dodržovat veškerá hygienická opatření.

Zahájení školního roku

Informace týkající se snížení rizika šíření onemocnění COVID-19

vzhledem k epidemiologické situaci v souvislosti s respiračním onemocněním přijímá škola mimořádná hygienická opatření a je povinna zajistit maximální bezpečnost a ochranu zdraví žáků. Z tohoto důvodu Vás žádáme, abyste v případě podezření na onemocnění zvážili riziko šíření nemoci a do budovy školy nevstupovali.

  • V případě vykazování známých příznaků za přítomnosti zákonného zástupce, nebude žák vpuštěn do budovy školy.
  • V případě vykazování známých příznaků bez přítomnosti zákonného zástupce, bude kontaktován zákonný zástupce, který si dítě neprodleně vyzvedne.
  • Pokud se příznaky vyskytnou v průběhu přítomnosti dítěte ve škole, obdrží roušku a je umístěno do samostatné místnosti, kde očekává příchodu zákonného zástupce, který si ho bezodkladně vyzvedne.
  • Ve všech uvedených případech rodič telefonicky kontaktuje praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Prosíme rodiče, aby nevstupovali do budovy školy, není-li to nutné. V případě nutnosti vstupujte se zakrytými ústy a nosem.

 


 Aktuality
5., 12., 19., 26. 10. bruslení 
13., 27. 10. logopedie 
15. 10. divadlo Okýnko: „Bublinková víla“ od 1030 hod. - ZRUŠENO!
21. 10. výuk. program Cassiopeia od 9 hod. 
23. 10. projektový den  
27. 10. Halloween od 17 hod. (opékání buřtů, hry na zahradě, lampionový průvod) - ZRUŠENO!
29., 30. 10. podzimní prázdniny