Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Pro rodiče

Pro rodiče

Organizace školního roku 2023/2024

  • Začátek školního roku připadne v pondělí 4. 9. 2023.
  • Vyučování podle rozvrhu začne v úterý 5. 9. 2023.
  • Podzimní prázdniny budou ve čtvrtek 26. 10. a v pátek 27. 10. 2023.
  • Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. 12. 2023 a skončí v úterý 2. 1. 2024. Vyučování začne ve středu 3. 1. 2024.
  • Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno ve středu 31. 1. 2024,                                                                            Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. 2. 2024.
  • Jarní prázdniny začnou v pondělí 11. 3. 2024 a skončí v neděli 17. 3. 2024. Vyučovat se začne v pondělí 18. 3. 2024.
  • Velikonoční prázdniny připadají na čtvrtek  28. 3. 2024.
  • Školní rok 2023/2024 skončí v pátek 28. 6. 2024.

   Zápis do 1.roč. proběhne v dubnu 2024 (bude upřesněno)

Učební plány

Ve všech ročnících se vyučuje podle školního vzdělávacího programu „Škola pro život”.

Od 3. ročníku se vyučuje cizí jazyk - angličtina.

Omlouvání nepřítomnosti žáků: ( §50 zákona 561/2004 Sb.)

Zákonný zástupce  je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka - písemně nebo telefonicky, po návratu žáka do školy písemně na omluvném listu v žákovské knížce. Omluvu podepisuje jeden ze zákonných zástupců žáka. Písemnou omluvu v žákovské knížce předloží žák třídnímu učiteli  ihned po ukončení absence, nejpozději do 3 dnů. Nebude-li písemná omluva předložena do daného termínu, budou zameškané hodiny považovány za  neomluvené. V odůvodněných případech si škola může vyžádat lékařské potvrzení, které je součástí omluvy v žákovské knížce. Při absenci známé předem (rodinná rekreace) žádá rodič o uvolnění žáka z vyučování. Z jedné vyučovací hodiny uvolňuje příslušný vyučující, na dobu 3 dnů třídní učitel a na delší dobu uvolňuje žáka ředitelka školy.

Úrazy žáků

Žáci jsou pojištěni proti úrazu. Žák je  povinen každý úraz ihned oznámit vyučujícímu. Rodiče, kteří uplatňují odškodnění, si v ředitelně vyzvednou Posudek o bolestném a vyplněný lékařem jej odevzdají vedení školy. Za školní úraz se nepovažuje ten, k němuž došlo při cestě do školy nebo ze školy.

Ochrana majetku

Tato problematika je řešena ve školním řádu.

Plavání

Plaveckého výcviku v bazénu v Písku se účastní všichni žáci v rozsahu 5 dvouhodinových lekcí.

Tiskopisy - žádosti

Jsou ke stažení na stránce tiskopisy