Zápis do 1. ročníku

 

Informace k zápisu dětí do 1. ročníku základní školy 2021/2022

 

Zápis proběhne od 12.4. 2021 do 16.4.2021

 

Zápis se bude konat bez osobní přítomnosti dítěte ve škole

Dokumenty Žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce a Žádost o odklad povinné školní docházky naleznete na webových stránkách školy.

Při žádosti o přijetí dítěte zákonný zástupce do školy podá:

  • vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce
  • kopii rodného listu dítěte

 

Při žádosti o odkladu školní docházky zákonný zástupce do školy podá:

  • vyplněnou Žádost o odklad povinné školní docházky
  • vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce
  • vyjádření poradenského zařízení
  • lékařské potvrzení

 

Zápis se týká dětí, které:

  • k 31.8.2021 dovrší šestí let věku (tzn. narozené 1.9.2014 – 31.8.2015)
  • mají odklad povinné školní docházky z loňského roku

 

Po ukončení mimořádných opatření bude pro zájemce uspořádáno ve škole setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy.

Další informace na tel. 385 734 343

Žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce - zápis.pdf (0)

Žádost o odklad povinné školní docházky - zápis.pdf (0)