3. roč. Angličtina

Učivo v týdnu od 25. 1. do 28. 1. 2021

Učebnice: 5. lekce - At The Park: slovní zásoba, sloveso mít - I have got ... ( tvoření vět, otázek, záporu + krátké odpovědi)
Pracovní sešit: str. 40, 41