3. a 4. ročník

Třídní učitelka: Mgr. Michaela Macháčková

      tel. číslo: 732 800 371
    

      týden:  

Domácí úkoly: 

 

3. ročník

Český jazyk - vyjmenovananá  slova po m 
Matematika - opakování - numerace do 100

Prvouka - 

Lidé a čas, rok - roční období, advent, vánoce
 

 

 

4. ročník 

Český jazyk - podstatná jména - vzory
Matematika - numerace do 10 000
 

Anglický jazyk - °

I have breakfast ...., CHristmas - vocabulary, activities

Přírodověda - 

Na poli - živočichové

Vlastivěda - 

Vodstvo - ČR