3. a 4. ročník

Třídní učitelka: Mgr. Michaela Macháčková

      tel. číslo: 732 800 371
    
      týden:  21.9. - 25.9. 2020  

Domácí úkoly: 

Aj 4. r. - naučit anglickou abecedu
Vl 4. r. - naučit se státní symboly ČR

3. ročník

Český jazyk - opakování - abeceda, tvrdé a měkké souhlásky, párové souhlásky
Matematika - opakování - numerace do 100, násobilka dvou až devíti, 
Anglický jazyk- pozdravy
Prvouka - Pravidla silničního provozu, dopravní značky
 

4. ročník

Český jazyk - opakování ,předpony
Matematika - opakování , dělení se zbytkem
Anglický jazyk - Alphabet - anglická abeceda, spelling - hláskování
Přírodověda - Dělení a stavba rostlin, test - Houby
Vlastivěda - Státní symboly ČR