3. a 4. ročník

Třídní učitelka: Mgr. Michaela Macháčková

      tel. číslo: 732 800 371

Mgr. Radomíra Rutová

     tel. číslo: 724 690 270
 
     

      týden:  3. 5. - 7. 5.2021

Domácí úkoly: 

     Český jazyk:
 
     Matematika:
 
     Anglický jazyk: 
 
     Přírodověda: 
 
     Vlastivěda: Kraje ČR - Ústecký kraj
 
    

3. ročník

Český jazyk - mluv. kategorie u podstatných jmen - rod, číslo, pád, vyjmen. slova po s 
Matematika - numerace do 1000, dělení se zbytkem

Prvouka - 

Opakování - Život v přírodě (str. 56)
    
Člověk - vývojová období, části těla (str. 58)
 

 

 

4. ročník 

Český jazyk - 

základní skladební dvojice - Po a Př, druhy Po a Př

Matematika -

numerace do milionu, zlomky, části zlomku

Geometrie- 

obsah  obdélníku

Anglický jazyk - 

  
     Revision (Opakování) - days of the week, free time activities, I like ................ (test 4. 5.) 
We´re late!, profese /povolání - nová slovíčka
 

Přírodověda - 

Ekosystém rybníků a řek
Domácí a hospodářská zvířata - opakovací test (7. 5.)
 

Vlastivěda - 

Ústecký kraj 

 

 

 

Kraje ČR - Karlovarský kraj