3. a 4. ročník

Třídní učitelka: Mgr. Michaela Macháčková

      tel. číslo: 732 800 371

Mgr. Radomíra Rutová

     tel. číslo: 724 690 270
 
     

      týden:  14. 6. - 18. 6.2021

Domácí úkoly: 

     Český jazyk:
 
     Matematika:
 
     Anglický jazyk:  
 
     Přírodověda: 
 
     Vlastivěda: 
 
    

3. ročník

Český jazyk - procvičování probraného učiva
Matematika - numerace do 1000 - procvičování
     Geometrie - rýsování kružnic

Prvouka - 

    
Člověk - Nemoci, úrazy, první pomoc
 

 

 

4. ročník 

Český jazyk - 

procvičování probraného učiva

Matematika -

numerace do milionu - procvičování

Geometrie- 

procvičování probraného učiva

Anglický jazyk - 

Weather, What´s the weather like? 
He/ She is wearing ........
 
Opakování, test - 16. 6.
 
 

 

 

Přírodověda - 

Mimořádné situace v přírodě, závěrečné opakování 
Opakování louka, park, voda - test 18. 6.

 

 

Vlastivěda - 

Moravské kraje - Jihomoravský, Zlínský, Olomoucký, Moravskoslezský

 

 

Kraje ČR - Karlovarský kraj