2. a 5. ročník

učitelky: Mgr. Michaela Macháčková ( tel: 732800371 )
                 Mgr. Radomíra Rutová         ( tel: 724690270 )
 

Týden:  22. - 26. 6. 2020

2. ročník

ČJ -  opakování probraného učiva
Psaní 
M - násobilka 1-10 - procvičování
Prv - 30. 3. - 3. 4. Měsíc po měsíci - str. 50 - vyplň a nauč se měsíce a roční období 
            6. - 10. 4.   2 pracovní listy na měsíce a roční období
           13. - 17. 4.  Dny v týdnu a Části dne - str. 52 a 53  v pracovním sešitě "Ája"
           20. - 25. 4.   Opakování - Náš svět str. 56 a 57 v pracovním sešitě "Ája"
           27. - 30. 4. Jaro str. 59, pracovní listy - Jaro (nedělejte křížovky), najděte ve vašem okolí rostlinu a udějte      podobnou kartu, jako je v Áje
           4. - 7. 5. PL - Rostliny na jaře, str. 60 - 61 v Áje - Hospodářská zvířata - doplňte názvy zvířat a produkty 
           11. - 15. 5. Ája - str. 62 - 63 zopakujte si, co víte o ptácích, doplňte daná cvičení 
           18. - 22. 5. Pokuste se vyplnit pracovní listy - Ptáci na jaře, Hospodářská zvířata a drůbež
    

5. ročník

ČJ: opakování probraného učiva
Čtení - kniha - Čtecí list
M: procvičování a opakování probraního učiva
Aj:   23. - 27. 3 Time - pracovní list
        30.3. - 3. 4. pracovní listy - My day, Daily routine , učebnice str. 42
     slovíčka, fráze ve videu     
         6. - 10. 4.  zopakovat slovíčka a fráze My day, napsat 8 vět s obrázky MY DAY
            
        13. - 17. 4. naučit slovíčka Free time, napsat o sobě 5 vět, doplnit PL Free time activities
        20. - 25. 4.  Free times activity, 3. os. j. č. přítomný čas, napsat věty ve 3. os. j. č.
        27. - 30. 4. Questions (otázky s do/does) - str. 39. cv. 3 ve Workbooku, PL - present simple cv. 1 - 4
        4. - 7. 5. Vyplňte pracovní list - Do/Does, dále si přečtěte text o basketbalistovi a odpovězte na otázky 
        11. - 15. 5.  Přečtete si texty v  PL, dále si přečtěte otázky a odpovězte na ně (text o Sharon a Paulovi) 
        18. - 22. 5.  My room - naučte se novou slovní zásobu a předložky místa. Vyplňte pracovní listy - room, furniture, prepositions of place.
 

 

Vl: 23. - 27. 3 pracovní list - Obrození měšťanské společnosti - str. 25 - 27
        video národní obrození

https://www.youtube.com/watch?v=--6U9WHODok

 
      30.3 - 3. 4. pracovní list - Stroje ovládly život str. 30 - 31
           video průmyslová revoluce

https://www.youtube.com/watch?v=ZZyXvJ1SkqY

6. - 10. 4. pracovní list Z poddaného člověka občan - podívejte se na Dějiny národa českého 84, 85 a doplňte text, zároveň si najděte informace na internetu o ženě na obrázku 
                pracovní list o Národním divadle
 
13. - 17. 4. pracovní list Češi a Němci - učebnice str. 35, Dějiny udatného národa - díl 92
 
20. - 25. 4.   2 pracovní listy -  První světová válka, Dějiny udatného národa - díl 93
                            9. první světová válka.pptx (8038334)
27. - 30. 4.  pracovní list - T. G. Masaryk, odpovědi na otázky, učebnice str. 38 - 40
   4. - 7. 5. pracovní list - TGM a 1. republika, dále si pusťte Dějiny udatného ....... díl č. 98 a odpovězte na otázky 
11. - 15. 5. pracovní list - Zánik ČSR - vyplňte, Dějiny udatného ....... díl č. 99 
18. - 22. 5.  pracovní list - Protektorát - vyplňte, Dějiny udatného ....... díl č. 100 a 101   13. protektorát.pptx (1141936)
 
 
 
 
Př: Pracovní list - Svalová soustava a oběhová soustava - nalepit do sešitu, vypsat a vybarvit, str. 57 a 59
       Pracovní list - trávicí soustava
       Pracovní list - oběhová soustava 5. oběhová soustava.ppt (2979840)
       30.3 - 3. 4. pracovní list - dýchací soustava 6. dýchací soustava.ppt (2001408)     
        6. - 10. 4. pracovní list -   vylučovací soustava 9. vylučovací soustava.ppt (1866752)
          
                13. - 17. 4. pracovní list - trávicí a vylučovací soustava opakování
        20. - 25. 4. pracovní list - opakování
        27. - 30. 4. pracovní list - nervová soustava 10. Nervová soustava.ppt (5136896)
        4. - 7. 5. 2 pracovní listy - Smysly -oko, ucho - vyplnit 12. smyslová ústrojí.ppt (1328640)
                                    video - jak pracuje lidské oko www.youtube.com/watch?v=GKnJV2ZSRqg
        18. - 22. 5. pracovní list - kůže, prezentace o kůži 4. KŮŽE.ppt (947200)
 
    
 
 
   

video o oběhové soustavě  https://www.youtube.com/watch?v=uRo-eoGl-6w

video o trávicí  soustavě https://www.youtube.com/watch?v=29Jx2sPUfb0

video o dýchací  soustavě https://www.youtube.com/watch?v=zRv5tNCMpyY