3. , 4., a 5. ročník

učitelky: Mgr. Michaela Macháčková ( tel: 732800371 )
                 Mgr. Radomíra Rutová         ( tel: 724690270 )
 

 

Učivo v týdnu od 10. 6. do 14. 6.:

3. ročník
ČJ - mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves, IV. čtvrt. pís. práce
M -  zaokr. na D, S, numerace do 1000, IV. čtvrt. pís. práce
Aj -
Prv -Neživá příroda
   
4. ročník
ČJ- opak. základ. sklad. dvojice , podmět r. stř., žen., muž., věta jed. a souvětí, IV. čtvrt. pís. práce
M- zlomky, části zlomku, sčít. a odčít. zlomků se stejným jmenovatelem, IV. čtvrt. pís. práce
Aj - Wild animals,adjectives
Př - Hospodářské plodiny
Vl - Průmysl ČR, služby
 
 
 
 
5. ročník
ČJ: vedlejší větné členy, IV. čtvrt. pís. práce
M:  krychle a kvádr, mumerace do 1 000 000, des. čísla, IV. čtvrt. pís. práce
Aj: Pets, I have got a pet .......
Př: Moře a oceány, test - mírný pás
Vl: Národní obrození