2. a 5. ročník

učitelky: Mgr. Michaela Macháčková ( tel: 732800371 )
                 Mgr. Radomíra Rutová         ( tel: 724690270 )
 DÚ - 5. r. - referát: Stavební činnost Karla IV.
 

Učivo v týdnu od 2. 12. do 6. 12.:

2. ročník
ČJ - slova protikladná, souznačná
M -  numerace do 100, sčítání a odčítání desítek a jednotek
G -  bod, přímka, úsečka
Prv - Savci a ptáci - str. 21
 
 
     5. ročník
ČJ: slovesný způsob oznamovací
M:  písemné dělení dvojciferným dělitelem
G : obdélník - obvod, obsah
Aj: Přivlastňování, Otázky - sloveso být -str. 19 - 21, zájmena přivlastňovací - test
Vl: Gotika, život ve středověku,  test - Karel IV.
    
     Př: Rozmanitost života na Zemi,podnebné pásy - str. 35