3. , 4., a 5. ročník

učitelky: Mgr. Michaela Macháčková ( tel: 732800371 )
                 Mgr. Radomíra Rutová         ( tel: 724690270 )
 

 

Učivo v týdnu od 6. 5. do 10. 5.:

3. ročník
ČJ - vyjmenovaná slova po z, slovní druhy
M -  numerace do 1 000, zaokrouhlování na desítky, stovky
Aj -
Prv -Neživá příroda
   
4. ročník
ČJ- vzory podstatných jmen - procvičování, mluv. kategor. u podst. jmen a sloves
M- zlomky, části zlomku, sčít. zlomků se stejným jmenovatelem
Aj - Wild animals,adjectives
Př - Hospodářské plodiny
Vl - Průmysl ČR, služby
 
 
 
 
5. ročník
ČJ: slovní druhy ohebné - procvič.
M:  desetinná čísla - nás. a děl. des. čísla přirozeným číslem, zaokr. des.čísel
Aj: Pets, I have got a pet .......
Př: Moře a oceány, test - mírný pás
Vl: Národní obrození