2. a 5. ročník

učitelky: Mgr. Michaela Macháčková ( tel: 732800371 )
                 Mgr. Radomíra Rutová         ( tel: 724690270 )
 DÚ - 5. r. - referát: Stavební činnost Karla IV.
 

Učivo v týdnu od 20. 1. do 24. 1.:

2. ročník
ČJ - slova s ú,ů
M -  numerace do 100 s přechodem 10
G -  úsečka, přímka, bod
Prv - U nás doma - rodina, str. 26
 
 
     5. ročník
ČJ: podstatná jména - vzory rodu mužského
M:  desetinná čísla - úvod
G : obvod trojúhelníku
Aj: Otázky (Wh - questions), days of the week s.22 - 23
Vl: České země po husitských válkách s. 38 - 40, test - Jan Hus
    
     Př:Subtropický pás - s. 38, opakování tropický pás