2. a 5. ročník

učitelky: Mgr. Michaela Macháčková ( tel: 732800371 )
                 Mgr. Radomíra Rutová         ( tel: 724690270 )
 
 
 

Úkoly od 6.4. - 10. 4. (pondělí - pátek)

Zde jsou zadány úkoly na tento týden, zároveň prosíme rodiče, aby dbali na vypracování zadaných úkolů. Děkujeme

Prosíme využijte i on-line cvičení na internetu, výuková videa na youtube nebo vysílání české televize - UčiTelka

    

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/12772-rozvrh/

 

https://skolakov.eu/


Domácí úkoly:

ČJ, M - pracovní listy

Aj - pracovní listy

Prv - pracovní list

Pracovní činnosti - napsat recept pokrmu, buchty ....... + nakreslit obrázek

Tělesná výchova - zacvič si alespoň 5 min denně - běh na místě, panák, nůžky, sklapovačky, box, prkno, dřepy

    
2. ročník
ČJ - párové souhlásky - str. 6, 7
Čtení - denně 15 minut jakákoli kniha
Psaní - další 1 - 2 strany v písance
M -  násobení a dělení 4 - str. 27 -30
Prv - 30. 3. - 3. 4. Měsíc po měsíci - str. 50 - vyplň a nauč se měsíce a roční období 
            6. - 10. 4.   2 pracovní listy na měsíce a roční období
    
 
     5. ročník
ČJ: zájmena - vypracovat zadané pracovní listy
Čtení - kniha - Čtecí list
M: sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem
Aj:   23. - 27. 3 Time - pracovní list
        30.3. - 3. 4. pracovní listy - My day, Daily routine , učebnice str. 42
     slovíčka, fráze ve videu     
         6. - 10. 4.  zopakovat slovíčka a fráze My day, napsat 8 vět s obrázky MY DAY
             

https://www.youtube.com/watch?v=qD1pnquN_DM

Vl: 23. - 27. 3 pracovní list - Obrození měšťanské společnosti - str. 25 - 27
        video národní obrození

https://www.youtube.com/watch?v=--6U9WHODok

 
      30.3 - 3. 4. pracovní list - Stroje ovládly život str. 30 - 31
           video průmyslová revoluce

https://www.youtube.com/watch?v=ZZyXvJ1SkqY

6. - 10. 4. pracovní list Z poddaného člověka občan - podívejte se na Dějiny národa českého 84, 85 a doplňte text, zároveň si najděte informace na internetu o ženě na obrázku 
                pracovní list o Národním divadle
 

 

Př: Pracovní list - Svalová soustava a oběhová soustava - nalepit do sešitu, vypsat a vybarvit, str. 57 a 59
       Pracovní list - trávicí soustava
       Pracovní list - oběhová soustava 5. oběhová soustava.ppt (2979840)
       30.3 - 3. 4. pracovní list - dýchací soustava 6. dýchací soustava.ppt (2001408)     
        6. - 10. 4. pracovní list -   vylučovací soustava 9. vylučovací soustava.ppt (1866752)
 
    
 

video o oběhové soustavě  https://www.youtube.com/watch?v=uRo-eoGl-6w

video o trávicí  soustavě https://www.youtube.com/watch?v=29Jx2sPUfb0

video o dýchací  soustavě https://www.youtube.com/watch?v=zRv5tNCMpyY