2. a 5. ročník

učitelky: Mgr. Michaela Macháčková ( tel: 732800371 )
                 Mgr. Radomíra Rutová         ( tel: 724690270 )
 

Učivo v týdnu od 23. 9. do 27. 9.:

2. ročník
ČJ - abeceda
M -  Numerace do 20 s přechodem přes 10
Prv - Cesta do školy, dopravní výchova - str. 10
 
 
     5. ročník
ČJ: předpony vz-, roz-, bez-
M:  převody jednotek
Aj: How do you spell that?, Alphabet, Plurals str. 10 - 11, test - Numbers
Vl: Příchod Slovanů, pověsti - str. 9 - 12, test - pravěk
    
     Př: Nerostné suroviny, nerudné suroviny