1. a 2. ročník

třídní učitelka Mgr. Renata Vlková - tel.: 732758194

1. ročník

Domácí úkoly:

psaní: 

M: 

psaní: 

M: 

Učivo v týdnu od 30. 11. do 4. 12.:

ŽA: slabiky MU, MŮ, LU, LŮ, SU, SŮ, PU, PŮ; písmeno I
M: opakování +, - do 6
Psaní: písmeno u
PRV: rodina

 

2. ročník

Domácí úkoly:

Čj: 

M: 

Čj: 

M: 

Učivo v týdnu od 30. 11. do 4. 12.:

ČJ: slova lichotná, hanlivá, opakování
M: +, - do 100 (odčítání jednotek bez přechodu desítky); geometrie - bod, úsečka
PRV: podzim - rybník, život u vody, ryby; ptáci
Psaní: 
Čtení: