Třídní učitelka: Mgr. Renata Vlková  tel.: 732758194

 
 

1. ročník

 

Domácí úkoly:

psaní: 

M: 

psaní: 

M: 

Učivo v týdnu od . . do . .:

SL: 

M:  

PRV:

psaní: 

 

2. ročník

Domácí úkoly:

ČJ: 

M: 

ČJ: 

M: 

Učivo v týdnu od . . do . .:

ČJ: 

M: 

PRV: 

psaní: