1. a 2. ročník

 

třídní učitelka Mgr. Renata Vlková - tel.: 732758194

1. ročník

Domácí úkoly:

psaní: P, B, R + slova

M: příklady v DS

psaní: C, Č + slova, věty

M: str. 29 - geometrické tvary

Učivo v týdnu od 14. 6. do 18. 6:

Slabikář: slabiky di, ti, ni; písmena Q, W, X
M: opakování +, - do 20 (litry, metry, kilogramy)
Psaní: C, Č, CH, E
PRV: domov - Česká republika, sousední státy, město, vesnice, obchody

 

2. ročník

Domácí úkoly:

Čj: str. 104, cv.5 (první sloupeček), zopakovat matematiku - budeme psát závěrečnou písemnou práci 

M:  příklady v DS

Čj: PS str. 43, cv. 7

M: ofocený list v DS

Učivo v týdnu od 14. 6. do 18. 6.:

ČJ: věta jednoduchá, souvětí, spojování vět do souvětí, opakování
M: opakování
PRV: domov - česká republika, státní symboly, sousední státy
Psaní: přepis textu, přesmyčky, doplňování slov do vět
Čtení: Z deníku kocoura Modroočka - J. Kolář