1. a 2. ročník

 

třídní učitelka Mgr. Renata Vlková - tel.: 732758194

1. ročník

Domácí úkoly:

psaní: 

M: 

psaní: 

M: 

Učivo v týdnu od 1. 3. do 5. 3.:

Slabikář: písmeno Š
M: numerace do 20, čísla do 20, orientace na číselné ose
Psaní: v
PRV: lidské tělo, péče o tělo, hygiena, výživa

 

2. ročník

Domácí úkoly:

Čj: 

M: 

Čj: 

M:  

Učivo v týdnu od 1. 3. do 5. 3.:

ČJ: opakování tvrdých a měkkých souhlásek, DI, TI, NI, x DY, TY, NY
M: geometrie - měření úseček, osová souměrnost;  násobky 3, násobení 3
PRV: zima - zvířata v zimě, opakování
Psaní: S, Š
Čtení: