Třídní učitelka: Mgr. Renata Vlková  tel.: 732758194

 
 

1. ročník

 

Domácí úkoly:

psaní: ---

M: 

psaní: 

M: 

Učivo v týdnu od 23. 9. do 27. 9.:

ŽA: písmeno M

M:  číslice 2, poorovnávání množství

PRV: cesta do školy

psaní: uvolňovací cviky

 

3. ročník

Domácí úkoly:

ČJ: --- 

M:

ČJ: 

M: 

Učivo v týdnu od 23. 9. do 27. 9.:

ČJ: opakování párových souhlásek

M: procvičování násobilky, slovní úlohy

PRV: cesta do školy, dopravní značky, cyklista

psaní: i, u

AJ: pozdravy, What´s your name? I´m ...., It´s ..., čísla 1 - 10