Třídní učitelka: Mgr. Renata Vlková  tel.: 732758194

 
 

1. ročník

 

Domácí úkoly:

psaní: g

M: ---

psaní: I, J, M, N, U, Y, jména

M: 

Učivo v týdnu od 20. 5. do 24. 5.:

SL:  písmeno G, ď, ť, ň

M: + do 20 s přechodem desítky (9) 

PRV: naše vlast, domov

psaní: V, K

 

2. ročník

Domácí úkoly:

ČJ: str. 95, cv. 2 (6 vět)

M: ---

ČJ: str. 97, cv. 5 b) přepsat a určit slovní druhy

M:

Učivo v týdnu od 20. 5. do 24. 5.:

ČJ:  slovní druhy - spojky

M: násobky 6, násobení 6, dělení 6

PRV: hospodářská zvířata - ptáci

psaní: přepis, opis textu