Poslední školní týden

Ve čtvrtek 25. 6. se budou vracet učebnice (prosím vygumovat vše, co tam nemá být; případně slepit roztržené strany), budou se rozdávat výkresy (přínést igelitovou tašku) a uklízet třída.

V pátek 26. 6. si ráno opečeme buřty a potom se vydáme na výlet do přírody - sportovní oblečení a obuv.

Domácí výuka  
ČJ - souvětí, větné vzorce
M - opakování : dělení se zbytkem, násobení a dělení mimo obor malé násobilky, dělení jednociferným dělitelem, písemné násobení
PRV - rozmnožování, růst a vývoj, výživa, úraz, nemoc

       Třídní učitelka: Mgr. Renata Vlková  tel.: 732758194

 

 

 

1. ročník

 

Domácí úkoly:

psaní: ----

M: ----

psaní: ----

M:-----

Učivo v týdnu od 22. 6. do 26. 6.:

SLABIKÁŘ: slabiky di, ti, ni, W, Q, X

M: odčítání do 20 s přechodem desítky, geometrické tvary

PRV: léto - oblečení, měsíce, letní ovoce, les, koupání

psaní: di, ti, ni, W, w, q, Q, x, X

 

3. ročník

Domácí úkoly:

ČJ: ---

M:---

ČJ: ---

M: ---

Učivo v týdnu od 22. 6. do 26. 6.:

ČJ: souvětí, větné vzorce

M: opakování

PRV: člověk - rozmnožování, růst a vývoj, výživa, úraz, nemoc

psaní: přepis textu 

AJ:  8. lekce - přivlastňovací pád, I´m wearing ...  Mám oblečené ...., e-mail, Colin in Computerland, My family, opakování