Úkoly k nařízenému volnu

Všechny pracovní listy budu kontrolovat, prosím nevyhazovat!!

Pondělí 6. 4. 2020

1. třída

Slabikář - písmeno B str. 68 - 69 (rozdělit každou stranu na jeden den - prosím o natrénování čtení slov v barevných sloupečcích)
str. 68 - báseň - vyhledat červeně velké B, modře malé b, nácvik čtení slabik, první hláska ve slově, první slabika ve slově
str. 69 - nácvik čtení slov ve sloupcích, obrázky mezi nimi vyhledej ve slovech a podtrhni (dub, Bobeš, buk, boty, batoh, banán)
     P-B-D.pdf (1371518) - doplní se B, P, D
Zdokonalujeme čtení - str. 56 - 57 (také rozdělit po dnech)
M - str. 3, 4  (každý den jedna stránka)
písanka - č. 2 str. 30, 31 (zkoušejte i diktáky slov s písmeny, které umí psát psace, pomohou Vám sloupečky ve slabikáři)
PRV - str. 54, 55
 
 
 

3. třída

Čj - vyjmenovaná slova po S  (vyj. slova naučit zpaměti!!!) 
    - uč. str. 81, cv. 2, 4 a), b), 5
PS - str. 20, cv 1 (VS po S), str. 21, cv. 1, 2 (syn - sytý - sýr)
    příbuzná slova.pdf (1100946) - vytisknout, vlepit do ofoceného sešitu na vyjmenovaná slova, naučit rozdíly
M - str.114, cv. 13, 14
PS - str. 5, cv. 2, 3, 4; str. 6, cv. 5, 6, 7 ( rozdělte si každou stranu na jeden den)
Aj - naučit předložky 
PRV - zopakovat vše o rostlinách (kořeny, stonky, listy, květ, plod) - opakovací test ve středu!!!
písanka - str. 16
 
 

       Třídní učitelka: Mgr. Renata Vlková  tel.: 732758194

 

 

 

1. ročník

 

Domácí úkoly:

psaní: 

M: 

psaní: 

M: 

Učivo v týdnu od 9. 3. do 13. 3.:

SLABIKÁŘ: 

M: 

PRV: 

psaní: 

 

3. ročník

Domácí úkoly:

ČJ:

M: 

ČJ: 

M: 

Učivo v týdnu od 9. 3. do 13. 3.:

ČJ: 

M: 

PRV: 

psaní:

AJ:  5. lekce -  lidské tělo a obličej

       6. lekce - slovní zásoba