Třídní učitelka: Mgr. Renata Vlková  tel.: 732758194

 

 

1. ročník

 

Domácí úkoly:

psaní: 

M: 

psaní: 

M: 

Učivo v týdnu od 9. 12. do 13. 12.:

SLABIKÁŘ:  opakování

M: +, - do 8

PRV: advent - činnosti, které děláme do Vánoc

psaní: slova se slabikami ma, la, me, le, mi, li, mo, lo, mu, lu

 

3. ročník

Domácí úkoly:

ČJ: 

M: 

ČJ: 

M:  

Učivo v týdnu od 9. 12. do 13. 12.:

ČJ: vyjmenovaná slova po L

M:  numerace do 1000

PRV: neživá příroda

psaní: přepis textu, 

AJ: 3. lekce - email, Colin in Computerland