Třídní učitelka: Mgr. Renata Vlková  tel.: 732758194

 

 

 

1. ročník

 

Domácí úkoly:

psaní:  y + slova

M: příklady v sešitu

psaní: n + slova

M: 

Učivo v týdnu od 20. 1. do 24. 1.:

SLABIKÁŘ:  písmeno N

M: + do 10

PRV: lidské tělo

psaní: y

 

3. ročník

Domácí úkoly:

ČJ: Ps str. 3, cv. 1 do DS

M: str. 71, cv. 48, 49

ČJ: str. 57, cv. 10

M:

Učivo v týdnu od 20. 1. do 24. 1.:

ČJ: slovní druhy - podstatná jména

M:  +, - do 1000 

PRV: podmínky života na Zemi - půda (test na vzduch - středa)

psaní: přepis textu, 

AJ:  4. lekce - slovní zásoba, množné číslo podstatných jmen, člen a, an; I like...; I don´t like...., anglická měna